creaties

laGeste maakt krachtige producties waarin het lichamelijke centraal staat: zinnelijk, visceraal, beeldend, ontregelend.
laGeste is een maakhuis, een plek voor durvende makers. De knowhow die daartoe vereist is, zit in de wendbare ploeg met een gedeelde aandacht voor maatwerk, een nieuwsgierigheid naar de specificiteit van elk project, zorg voor kwetsbare processen en zorgvuldige communicatie, in een radicaal doen-wat-nodig-is om te kunnen werken in en mét de wereld.

laGeste kiest ervoor om met verschillende makers te werken aan de creatie van Grote Gebaren. We kiezen voor ambitieuze projecten, van een zekere schaal, met een zekere impact. Wij kruisen het pad van makers op het moment dat zij een Groot Gebaar willen maken, een groots plan dat ze niet kunnen verwezenlijken binnen hun structuur of werkplaats.

De eerstvolgende jaren is er nieuw werk gepland van o.a. Lisaboa Houbrechts, Alain Platel, Zoë Demoustier en Andrew Graham. Wij maken ons sterk voor hun Grote Gebaren.