laGeste = les ballets C de la B + kabinet k

laGeste focust op lichaam, dans en inclusie in de vorm van creaties, residenties en workshops.

over laGeste

x

Elk project is “un monde des possibles” bevolkt met een diversiteit aan lichamen. Lichamen dragen een geschiedenis mee. Ze kunnen eronder gebukt gaan, erdoor getekend zijn, ervan doordrongen zijn tot in elke porie. Maar een lichaam is geen gevangenis, een litteken geen veroordeling. Het lichaam houdt ook de belofte in van transformatie. Lichamelijke praktijken ontstaan uit die diepe connectie tussen plek en tijd, tussen individu en gemeenschap. Wij verkiezen beweging, voortgebracht door die connectie, boven woorden, maar zonder taal uit te sluiten.

Het lichaam is een slagveld waarop de grote maatschappelijke gevechten uitgevochten worden.

Cisgenders versus fluïden, ondernemenden versus onproductieven, excellerenden versus beperkten, identitairen versus diegenen die denken dat ze eender wat en eender wie kunnen worden, de geprivilegieerden versus de gedekoloniseerden, de ouderen getekend door historische trauma’s versus de jongeren bedreigd door ecologische rampen, de haves versus de have-nots.


De polarisering is de afgelopen vijf jaar enorm toegenomen, en aangescherpt in tijden van pandemie, en andere crisissen. Wij hopen met ons werk tijdelijke ruimtes te creëren waarin we de kloof tussen mensen terug overbrugbaar kunnen maken.

We bouwen aan een inclusief verhaal, niet in de marge, maar pal in het hart van de werking. We beogen diversiteit en mixability in alle geledingen. We willen graag meer werkelijkheid zien in de gerepresenteerde lichamen en vechten tegelijkertijd voor de mogelijkheid van transformatie, spel en poëzie, van het zich loszingen uit de hokjes waarin we elkaar opsluiten.

de plek

x

ADRES / kantoor

Studio laGeste

Bijlokesite, Bijlokekaai 7
B - 9000 Gent
Tel. + 32 472 09 15 81

info@lageste.be
BE 0432 292 772


WEGBESCHRIJVING Studio laGeste >Studio laGeste is de goed uitgeruste werkplek voor creatie met een groot speelvlak waarin kan gekozen worden voor daglicht of verduistering. Er is ruimte voor de regie en opslag van technisch materiaal. Loges en douches, keuken en terras maken er een echte thuis van midden in de stad. Bovenal is het een bezielde plek die inspireert.

Meer info in verband met het gebruik van de studio: info@lageste.be

technische fiche >

. . . . . . . .

Atelier laGeste

Atelier laGeste, op een industrieel terrein aan de rand van de stad, is de inclusieve werkplek die uitgerust is voor mensen met een beperking. De studio is ideaal voor repetities die weinig technische omkadering vergen, en workshops.

Meer info in verband met het gebruik van de studio: info@lageste.be

technische fiche >

ADRES
/ Atelier laGeste
Nieuwevaart 118 / F007
B - 9000 Gent
routebeschrijving (google maps) >

wie is wie

x

artistieke leiding & dramaturg
Hildegard De Vuyst

spreiding

Helena Elshout

administratie

Herwig Onghena (zakelijke leiding)
Nicole Petit (administratie en personeel)
Kasper Claeys (zakelijk – financieel medewerker)

communicatie & pers

Caroline Eliano

productie

Valerie Desmet
Marieke Cardinaels

techniek

Jan Mergaert (technisch directeur)
Serge Vandenhove (technisch administrator)

. . . . . . . .

bestuursorgaan

Bruno Lietaert, Chris De Meerleer, Stefanie Van Biesen

. . . . . . . .

algemene vergadering

Bruno Lietaert, Chris De Meerleer, Herwig Onghena, Kasper Claeys, Marian Decroos, Stefanie Van Biesen

de verbouwing

x

Verbouwing Materniteit

Het is zover de Materniteit van de Bijlokesite gaat in verbouwing.
De kantoren van laGeste zijn gehuisvest op de 1ste verdieping van de Materniteit van de Bijlokesite in Gent. In oktober 2023 verhuizen we tijdelijk naar de ruimtes boven Studio laGeste, juist naast de Materniteit. We kijken uit naar een meer toegankelijke en duurzamere werkplek.

Je kan hier regelmatig meer info vinden over de vooruitgang van de werken.

- De aanzet